Elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede, isteklilerin yeterlik bilgileri tablosuna ilişkin standart formu doldurarak teklifleri kapsamında idareye sunmaları gerektiği, söz konusu tablonun “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde İdari Şartname’nin 7.1.a.2’nci maddesi uyarınca “Ortaklara Ait Bilgiler” bölümünde “Ortakların: Gerçek kişi olması durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı” bilgilerinin, “Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünde ise “Ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve görevi” bilgilerinin doldurulmasının istenildiği, idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanın esas alınacağı ve isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda yeterliğe ilişkin beyan ettiği bilgi ve belgelerin yine isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği sorgulama kriterine göre idare tarafından sorgulanması neticesinde isteklinin bu bilgi ve belgeler kapsamında yeterli olup olmadığı değerlendirmesi yapılacağı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda .. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda İdari Şartname’nin 7.1.a.2’nci maddesi uyarınca doldurulması gereken “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmının boş bırakıldığı anlaşıldığından, idare tarafından bu gerekçe ile başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz