İhale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvellerinin işçilik kalemlerinin, idarece hazırlanan teklif cetvelinde yer verilen birim ve miktarlar dikkate alınmak suretiyle hazırlandığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalenin malzemeli yemek hizmeti alımı ihalesi olduğu, niteliği itibariyle ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinin işçilik ve öğün kalemlerinden oluştuğu, İdari Şartname’de yer verilen düzenlemeler dikkate alınmak ve asgari işçilik maliyetinden az olmamak üzere işçilik ücretlerinin istekliler tarafından belirleneceği, yüksek işçilik teklif edilmesine mevzuat açısından bir engel bulunmadığı, öte yandan teklif fiyatına dâhil olan diğer giderler ve kârın birim fiyat teklif cetvelini oluşturan söz konusu kalemlere dâhil edilmek suretiyle de teklifin oluşturulabileceği, dolayısıyla işçilik kalemlerinde teklif edilen fiyatların, asgari işçilik maliyetine eşit olması yönünde bir zorunluluk bulunmadığı bu itibarla başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz