Yukarıda aktarılan mevzuat hükmünde, isteklilerden teklif edilen malın Teknik Şartname’de yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebileceği, bu itibarla idarenin alıma konu cihazın teknik özelliklerinin, teknik şartnameye uygunluğu belgesinde verilen cevapların isteklinin vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfada olduğu açıklanarak işaretle belirtileceği, bu itibarla idarece isteklilerden orijinal doküman, prospektüs veya katalogların istenmesinin anılan mevzuat hükmüne aykırı olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan anılan Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesine göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olmasının gerektiği, tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunlu olduğu, ayrıca bahsedilen tüm kayıt işlemlerinin tamamlanmış ÜTS numaralarına ait çıktıların veya bu bilgileri içeren dokümanların (ürünlere ve isteklilere ait) ihale dosyasında sunulacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede ihale komisyonunun teknik kataloglar üzerinde yapacağı incelemede tereddüt etmesi durumunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi (ÜTS), kayıtlarına esas verdiği katalogları ve teknik dokümanları talep edebileceği, bu durumda ÜTS kaydına esas teknik dokümanlardaki veriler baz alınarak değerlendirme yapılacağı, dolayısıyla bu düzenlemenin Teknik Şartname’de istenen asgari teknik özellikleri karşılamayan cihazın ihalede teklif edilebilmesi imkanını ortadan kaldıracağı, bu çerçevede ihale dokümanına uygun teklif vermeleri zorunlu olan basiretli tacir olan isteklilerin orijinal doküman, katalog veya prospektüs sunarak cihazın Teknik Şartname’ye uygunluğunu sağlama konusunda herhangi bir engelinin bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu düzenlemelerin teklif vermeye engel teşkil etmediği değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz