Yukarıda aktarılan tespitler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibi tarafından Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’nin sunulması gerekirken, tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde kullanılması gereken Ortaklık Tespit Belgesi’nin sunulduğu, bilanço bilgilerine ilişkin olarak herhangi bir belgenin teklif dosyası içerisinde yer almadığı, ihale komisyonu tarafından ihalenin ilk oturumunda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ihale tarihi olan 26.01.2021 tarihinde doldurulduğu, söz konusu tutanakta bilanço bilgileri ile Ortaklık Bilgisi ve Yönetimdeki Görevliler kısmının yok olarak doldurulduğu, ihalenin ilk oturumunda bahsi geçen tutanağın herhangi bir istekli tarafından istenilmediğinin idare tarafından tutanak altına alındığı,  Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ihale komisyonu tarafından ihalenin ilk oturumundan sonra düzenlendiğine ilişkin iddianın inceleme evrak üzerinden yapıldığından incelenen belgeler üzerinden doğrulanmasının mümkün olmadığı, kaldı ki, başvuru sahibi tarafından da bu hususa ilişkin somut bilgi ve belgenin ortaya konulmadığı, yine söz konusu tutanağın EKAP’a kaydedilmesi gibi bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz