Yapılan incelemede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde ihalenin iptali hususunda ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi tanınmakla birlikte, bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin anılan Kanun’un temel ilkelerine uygun şekilde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılması ve somut olaya ilişkin koşulların dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği, şikâyete konu ihaleye ihale dokümanını indiren 11 istekli olabilecek firmadan 3’ünün teklif verdiği, söz konusu 3 teklifin de idarece hazırlanan yaklaşık maliyet tutarının altında ve geçerli olduğu, ayrıca idarece yaklaşık maliyet hazırlanırken piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında fiyat teklifi veren firmaların ihaleye teklif verme aşamasına gelindiğinde aynı ya da daha düşük teklif verme zorunluğunun bulunmadığı hususu ile Teknik Şartname’nin ilgili düzenlemesinde istekliler tarafından 2015 yılı ve üstü araç teklif edilmesinde herhangi bir kısıtlamanın da bulunmadığı hususu göz önüne alındığında idarece ihalede rekabet oluşmayacağı ve kaynakların verimli kullanılmayacağı gerekçe gösterilerek iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz