KÖYDES MEVZUATINA TABİ SÖZLEŞMELER  EK FİYAT FARKI UYGULAMA ESASLARI KAPSAMINDA MIDIR?

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 5. maddeye (Ek Fiyat Farkı ve/veya Sözleşmelerin Devri) ilişkin uygulama esasları 24.02.2022 Tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan uygulama esaslarının “İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin hükümler” başlıklı 11. Maddesinin 3. Fıkrasında;

“4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşların taraf olduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için, ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilir.” Düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu madde düzenlemesinde yer “2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için” ifadesinde belirtilen husus uygulama esaslarının aşağıda belirtilen kapsam maddesinde ifade edilmiştir.

“MADDE 2- (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiy edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tür Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihle dahil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişki hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın verilecek ek fiyat farkı, bu Esaslara gör hesaplanır.”

Özetle;

KÖYDESLER EK FİYAT FARKI UYGULAMA ESASLARI KAPSAMINDA MIDIR? Sorusunun cevabı ise ilgili idareler (Valilik vb.) tarafından KÖYDES mevzuatında bu esaslara uygun şekilde düzenleme yapılması halinde ek fiyat farkı verilebilir. Düzenleme yetkisi ilgili idarelerin takdirine bırakıldığından düzenleme yapılması konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Öneri:

KÖYDES mevzuatı kapsamında sözleşmesi bulunan yüklenicilerin uygulama esaslarının yukarıda belirtilen 11/3 maddesine ilgi tutarak dilekçe ile idareye başvuru yapmaları uygun olacaktır.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz