Yapım işlerinde hak kaybına neden olan ihtirazi kayıt uygulamasının yürürlüğü durdurulmuştur!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 09/12/2021 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2021/751 sayılı kararı ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici hakkediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan; “e)Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “idareye verilen ……..tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.” düzenlemesinin yürürlüğü durdurulmuştur.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz