YENİ EK FİYAT FARKI/FESİH HAKKI VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMEDE FİYAT FARKI VERİLECEK DÖNEMİN TESPİTİ

“(1) 1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde;

a) 1/1/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için;

🔷İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilir,

🔷İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebilir.”

Bu düzenlemenin detayının belirlenmesi konusunda yetki Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Bu nedenle burada ifade edilmek istenen hususun 01/01/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) devam eden sözleşmelerde işin devamı süresince mi yoksa, işlerin tamamlanmasına imkan verecek şekilde 2022 yılının belli bir dönemini kapsayacak şekilde bir düzenleme olduğu konusu, yayımlanacak olan uygulama esasları ile netlik kazanacaktır.

Ayrıca kanun maddesinde; 01/01/2022 ile 31/03/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebileceği düzenlendiğinden dolayı (a) bendindeki hususlarda genel bir uygulamanın amaçladığı anlaşılmaktadır.

Bu düzenlemedeki temel amacın bütçe disiplini çerçevesinde hem işlerin tamamlanmasını sağlayacak hem de yeniden ihale edilmesi sonrasında oluşabilecek maliyet artışlarını minimize etmek olduğu, diğer bir amacın ise 01/04/2022 tarihinden önce ihale edilen işler için yeni kanunun maddesine ihtiyaç duyulmadan Cumhurbaşkanı kararı ile ek fiyat farkı verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz