YENİ EK FİYAT FARKI/FESİH HAKKI VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİF MADDESİNİN KAPSAMI

“Ek Fiyat Farkı veya Sözleşmelerin Feshi” başlıklı Geçici 6. Maddenin 01/04/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden diğer bir ifade ile kabulü veya geçici kabulü onaylanmamış olan sözleşmeleri kapsayacağı belirtilmiştir.
Mevcut durumda kabul tutanaklarının yetkili makamlar tarafından onaylanmasına ilişkin belirlenmiş yasak bir süre sınırı bulunmamaktadır.
Yapım işlerinde teminat süresi (geçici kabul ile kesin kabul arasındaki süre) geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlamaktadır. Diğer bir ifade ile yapım işlerinde işin bittiğinin kabul edildiği tarih itibar tarihidir. Kabul tutanağının geç veya erken onaylanması bu tarihi değiştirmemektedir.
Yapım işlerinde işlerin fiili bitiş tarih geçici kabul tutanağının onay tarihi ile tespit edilmemesi nedeniyle kanun maddesinin yapım işleri için geçici kabulü onaylanmamış olan sözleşmeleri kapsıyor olması uygulamada aynı süreçlere sahip ama ancak farklı idare uygulamalarından dolayı ek fiyat farkı haklarından faydalanma konusunda farklı sonuçlarla karşılaşılması gibi sonuçlar doğuracaktır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz