KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesi Kapsamındaki Uygulanma Esaslarına İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi İle İlgili İlk Düzenleyici Kurul Kararı Yayımlanmıştır.

Yayımlanan Kararın Tarihi 18/05/2022 Karar Numarası ise 2022/DK.D-171’dir.

Yayımlanan karar İle aşağıda belirtilen hususlara açıklama getirilmiştir.

1) Sözleşmenin feshedilip tasfiye edilmesinde, gerçekleşme oranının ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ini geçip geçmediğinin tespitinde hangi hakedişlerin dikkate alınacağı hususuna ilişkin olarak yapılan açıklama ile, sözleşmenin fesih ve tasfiyesinde kanunun 6. maddesinin yürürlüğe girdiği 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dâhil) kadar olan sözleşmelerin yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edileceği, gerçekleşme oranının tespitinde ise onaylanan hakedişlerin ilk sözleşme bedeline oranının dikkate alınacağı belirtilerek,

Uygulama Esasları kapsamında sözleşmenin feshedilebilmesi için %15 oranının (bu oran dahil) tespitinde; 15/4/2022 tarihi itibarıyla onaylanmış olan hakedişlerin “iş artışları dahil, fiyat farkları ve KDV hâriç, sözleşme fiyatları ile yapılan iş/teslimat tutarının” toplam tutarının, iş artışları, fiyat farkları ve KDV hâriç ilk sözleşme bedeline bölünmesi suretiyle bulunan oranın dikkate alınması gerektiğine karar verildiği,

2) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12 nci maddesi uyarınca görüş talep edilen konular ile ilgili alınan Kamu İhale Kurulu kararlarının, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar kapsamında ek fiyat farkı uygulamaları bakımından geçerli olup olmadığı hususuna ilişkin olarak yapılan açıklama ile: 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların “Tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 12 nci maddesi uyarınca görüş talep edilen konular ile ilgili alınan Kamu İhale Kurulu kararlarının, farklılık arz eden başvuru süreleri vb. hususlar hariç olmak üzere, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar bakımından yapılacak ek fiyat farkı hesabı için de geçerli olduğuna karar verilmiştir.

Burada özellikle uygulama esaslarında gerçekleşme oranın tespitinde 15.04.2022 tarihi itibarıyla onaylanan Hakediş tutarlarına iş artışlarının edileceği, ilk sözleşme bedeline haliyle iş artışlarının dahil edilemeyeceğinin kararlaştırıldığı görülmektedir.

Uygulama esaslarında gerçekleşme oranın tespitinde onaylı hakedişlerin esas alınacağının belirtilmesi, düzenli olarak Hakediş düzenlemeyen veya 15.04.2022 tarihi itibarıyla Hakediş düzenlememiş olan işlerde %15 oranının (bu oran dahil) nasıl tespit edileceği konusunda tereddütler devam etmektedir.

Özellikle Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeli yapım işlerinde geçici hakedişlerin ilerleme yüzdeleri oranları üzerinden yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda onaylı geçici hakediş raporlarına göre %15 gerçekleşme oranının (bu oran dahil) tespiti her zaman işin gerçekleştirilen kısmına denk gelmeyecektir.

Tereddütlü konular hakkında kamu ihale kurumunun yapacağı muhtemel açıklamalar tarafımızca daha önce ifade edildiği şekliyle 18/05/2022 tarih ve  2022/DK.D-171 nolu kararda yer almıştır.

Tereddütlü diğer konular ile ilgili görüşlerimiz ile kamu ihale kurumunun bunlara ilişkin muhtemel açıklamalarına ilişkin yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

4735 Sayılı Kanun’un Geçici 6. Maddesi Kapsamında Tereddütlü Konuların Değerlendirilmesi Ve Kamu İhale Kurumu Tarafından Yapılması Beklenen Muhtemel Açıklamalar

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz