4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların “Sözleşmenin Feshine İlişkin Uygulama Esasları” başlıklı 13. Maddesinin 6. Fıkrasında; “Feshedilen sözleşmelere konu edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadıkça yeniden ihale edilemez.” Düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu madde kapsamda feshedilip tasfiye olan işlerin tekrar ihale edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılacak başvurularda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 23/05/2022 tarih ve 30343279-010.99-1118088 sayılı yazı yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu yazıda feshedilen işlerin “sadece belli bir kısmı için yeniden ihaleye çıkılacak işler/alımlar da aynı işin/alımın devamı niteliğinde değerlendirilecek olup, uygun görüş alınmak üzere Bakanlığımıza gönderilecektir.” açıklaması ile,

Kanun maddesindeki düzenlemeler kapsamında feshedilip, yeniden ihale edilmesi planlanan işlerden;

a) Gıda maddesi ve malzemeleri, kırtasiye, temizlik malzemesi, ilaç, aşı, sağlık sunumu hizmetlerinde kullanılan sarf malzemesi niteliğindeki alımlar, enerji alımları ile tahmini maliyeti 2.000.000 TL altındaki mal alımları,

b) Yemek hizmeti, tıbbi görüntüleme ve laboratuvar hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde yer alan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı hükmüne aykırı olmamak kaydıyla temizlik ve güvenlik alımları, personel servisi taşıma ve kiralama, taşıt kiralama, çağrı merkezi hizmet alımları ve hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ile tahmini maliyeti 2.000.000 TL altındaki hizmet alımları,

c) Tahmini maliyeti 5.000.000 TL altındaki yapım işleri,

d) Anılan Cumhurbaşkanı Kararı’nın 14’üncü maddesi uyarınca, sözleşmelerin feshedilmesi halinde bu işlerin yeniden ihale edilmesi,
için Bakanlığımızdan uygun görüş talep edilmeyecek ve feshedilen söz konusu alım/işlerle ilgili yeni ihaleye çıkılıp çıkılmayacağı kararı, idarelerce verilecektir.

Bununla birlikte, bu kapsamda feshedilen işe/alıma ait bilgiler (yüklenici adı, işin adı, fesih tarihi, ihale türü, ilk sözleşme tutarı, onaylanan hakediş tutarı (KDV Hariç)) ve yapılması planlanan ihalelere ait bilgiler (ihaleyi yapacak idare adı, işin adı, feshedilen işin ne kadarlık kısmının yeniden yapılacağı, işin süresi, ödenek durumu, işin tahmini maliyeti vb.) ilgili idareler tarafından Bakanlığımıza idarelerin mali hizmetler birimleri aracılığıyla gönderilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Burada özellikle feshedilen işlerin kısımlara ayrılarak ihale edilemeyeceğinin belirtilmiş olması ve feshedilen işlerin yeniden ihale edilebilmesi için bazı istisnai durumların sağlanması idareler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlardır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz