Başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin ortak noktasının işçilik ücretlerine ilişkin olduğu, bu durumda şoförlere ödenecek gündelik ve konaklama ücretlerine teklif edilen ücretin net mi brüt mü olması gerektiği hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

 

İhale dokümanı düzenlemelerine bakıldığında, İdari Şartname’nin 25’nci maddesi ile Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde gündelik ve konaklama ücretlerinin net ücret olarak belirlendiği ancak İdari Şartname eki “Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde bu ücretlere ilişkin iş kalemlerinin bulunduğu satırlarda brüt asgari ücret ifadesinin yer aldığı, bu durumda ilgili ücretler için teklif edilmesi gereken tutar bakımından ihale doküman düzenlemeleri arasında çelişki bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Uyuşmazlık konusu yönünden, ihale komisyonu kararında yer verilen gerekçenin uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi için ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinde yer alan, gündelik ve konaklama ücretlerine teklif edilecek tutarlar için esas alınacak asgari bedelin net ücret veya brüt ücret olacağı noktasında doküman düzenlemeleri arasında uyumsuzluk bulunduğu, İdari Şartname ve Teknik Şartname’de şoförlere ödenecek olan gündelik ve konaklama ücretlerinin “net tutarlar” olarak düzenlendiği, buna karşın Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde söz konusu gider kalemleri için brüt ücret üzerinden teklif verilmesinin düzenlendiği görülmüş olup, söz konusu düzenlemelerin birbirleriyle çelişkili olduğu ve bu hususun teklif oluşturulması esnasında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu, nitekim başvuru sahibi isteklinin net tutarlar üzerinden diğer isteklinin ise brüt tutarlar üzerinden gündelik ve konaklama ücretlerini hesapladığı,  ihalenin geldiği aşama itibarı ile mevcut doküman düzenlemelerine göre istekliler tarafından teklif edilen tutarların uygun olup olmadığına yönelik değerlendirme yapılmasına imkan kalmadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği değerlendirilmiş olup ihalenin geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihale komisyonu kararı ile iptal edilmesinin sonucu itibarı ile yerinde olduğu neticesine ulaşılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz