İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartname’de düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde açıkça belirtilmesi gerektiği, bu çerçevede, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi ile söz konusu Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında sunulması gereken herhangi bir belgenin belirlenmediği anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde, üretici ve ithalatçı firmanın yetkili teknik servislerinin sahip olması istenilen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüş olup, söz konusu maddede sayılması gereken belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında; ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının beklenmeyeceği anlaşılmış ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde katalog, numune değerlendirmesi veya demonstrasyona ilişkin herhangi bir yeterlik kriteri belirlenmediğinden, teklif edilen ürünün Teknik Şartname’ye uygunluğunun sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmenin uygulanması aşamasında değerlendirilmesi gereken bir durum olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz