Elektronik İhale Zorunlu Oldu…

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler sonucunda ihalelerin elektronik kamu alımları platformu olan EKAP üzerinden e ihale olarak yapılması zorunlu olmaktadır.

Buna göre;

1 Ağustos 2022 tarihinden sonra, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin,

3 Ekim 2022 tarihinden sonra tüm açık ihaleler ile 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin, elektronik ihale yöntemi ile yapılması zorunlu olacaktır.

Özellikle Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan “01/08/2022 tarihinde elektronik ihale kullanımının zorunlu olması dolayısıyla EKAP üzerinde yürütülecek işlemlerde dikkat edilecek hususlar” duyurusu ile elektronik ihale zorunluluğunda herhangi bir erteleme olmayacağı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, yapılan duyuru ile 18/05/2022 tarihli ve 31839  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ihale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ile, ilanı 01/08/2022 tarihi veya sonrasında yapılan ihalelerden, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL / 3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin, elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu olacağı hükme bağlanmış olduğundan idarelerin EKAP üzerinden yürüttükleri ihalelere ilişkin işlemlerde herhangi bir aksama olmaması için dikkat etmeleri gereken hususlar açıklanmıştır.

Uzun bir süredir olarak kullanılan kapalı zarf teklif usulü ile klasik olarak yapılan ihaleler yerine e ihale uygulamasına geçilmesi önemli bir gelişme olmakla birlikte beraberinde çok sayıda uyuşmazlık konusu oluşturacaktır. Bu durum daha çok teklif değerlendirme süreçlerinde ortaya çıkacaktır.

Özellikle istekliler tarafından tekliflerin elektronik ortam sunulması ile idareler tarafından bu tekliflerin değerlendirilmesinde hatalar olacağı, bununda beraberinde şikayet ve itirazen şikayet başvurularına yansıyacağı düşünülmektedir.

Dolayısıyla ihalelere yönelik başvuruların doğru şekilde yapılması daha önce olduğu gibi elektronik ihalelerde önemlidir.

 

Bu süreçlerde gerekli değerlendirmelerin yapılması için bizime iletişime geçebilirsiniz.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz