İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Halinde Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulmasına İlişkin Olarak Alınan 7/7/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-263 Sayılı Kurul Kararı

KAMU İHALE KURULU KARARI

 

Toplantı No                                                 : 2022/035

Gündem No                                                : 105

Karar Tarihi                                               : 07/07/2022

Karar No                                                    :            2022/DK.D-263

Toplantıya Katılan Üye Sayısı                  : 6

Gündem Konusu                                        : İş deneyim belgesi kullanılan ortağın sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü halinde yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması

Tüzel kişi pilot veya koordinatör ortak tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi ortağın sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü durumunda,

 

1) Pilot ortak tarafından yeterliğinin tevsiki amacıyla devralma yoluyla birleşilen ve tasfiyesiz sona eren şirkete ait iş deneyim belgesi sunabileceği; bu durumda iş deneyim belgesi sahibi şirket birleşme nedeniyle tasfiyesiz sona ereceğinden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine en az bir yıldır sahip olma şartının sağlanmasının fiilen mümkün olmayacağı, dolayısıyla belge sunumunda anılan şartın aranmaması gerektiğine,

 

2) Pilot ortak tarafından yeterliğinin tevsiki amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin, Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde yer verilen hükümler dikkate alınarak, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, söz konusu iş deneyim belgesinin idareye sunulduğu tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenmesi gerektiği, yeterlik kriterlerinin ise devredilen sözleşmelerde olduğu gibi ilk sözleşme bedeli herhangi bir güncelleme işlemine tabi tutulmaksızın dikkate alınması gerektiğine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz