Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, teknik şartnamelerde idareler tarafından alınacak hizmetin teknik kriterleri ve özelliklerinin belirleneceği, bunların verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, kural olarak belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği, ihale konusu işin özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle teknik şartnamelerde belirlenecek kriterlerin idarelerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde hazırlanması gerektiği anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, idarenin ihtiyacını karşılarken ihale konusu hizmet alımında hizmetin teknolojik gerekliliklerini ve performansını belirleme yetkisi bulunmaktadır.

Bu bağlamda, idarelerin gerek ihtiyacı olan alımın tespiti, gerek ihale konusu hizmet alımının miktar ve niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri, gerekse de belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir serbestiye sahip oldukları açıktır. Ancak, alımın konusuna ilişkin teknik kriter ve özellikleri belirleme hususundaki bu takdir yetkisi yukarıda yer verilen Kanun maddesi ile belli ölçüde sınırlandırılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, başvuruya konu Teknik Şartname düzenlemeleri ile başvuru sahibinin iddiaları bir arada değerlendirildiğinde, hizmetin konusunun “Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı” olduğu, ihaleye konu hizmet alımı işinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılacak olan cihazların idare tarafından manuel, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere üç çeşidinin de istekliler tarafından sunulmasının istenildiği ve dokümanda hizmetin ifasında kullanılması öngörülen cihazlara ilişkin ayrıntılı teknik bilgilere yer verildiği, başvuru sahibinin talebinin ise yarı otomatik cihazlara ilişkin özelliklerin Teknik Şartname’den kaldırılmasına yönelik olduğu ve kendi teklif edeceği cihaza uyumlu Teknik Şartname değişikliğini ihtiva ettiği, ancak yukarıda bahsedilen Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Türkiye’de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023 Kitabı”nda yer alan bilgiler ile idarenin şikayete cevap yazısına dayanak oluşturan ihale dokümanı kapsamında yer alan ve idare nezdinde çalışan Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, manuel ilaç hazırlama sistemleri yerine yarı otomatik sistemlerin önerildiği, manuel sistemdeki bulaş riski ve görsel eşleştirmenin olmaması, daha hızlı ve zamanında dolum yapması, yarı otomatik sistemin manuel sistemin yerini almasını sağladığı,  hali hazırda birçok merkezde tam otomatik ve yarı otomatik sistemlerin birlikte kullanıldığı, SUT’un da bu hususta herhangi bir kısıtlaması olmadığı, ayrıca manuel sistem sayısını azaltıp yarı otomatik sistemin onun yerini almasını sağlamak ve Teknik Şartname’de tam otomatik, yarı otomatik ve manuel sistemlerin birlikte düzenlenmesinin idare yararına olduğu şeklinde ifade edildiği üzere başvuruya konu talebin idarenin ihtiyaçları ile örtüşmediği anlaşılmıştır.

Ayrıca Teknik Şartname’nin “Hizmet genel hususları” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan idarece kabul edilen tam otomatik sistemin çalışamaz hale geldiği olağanüstü durumlarda hizmetin aksamaması ve ilaç hazırlamalarının kesintiye uğramaması adına diğer cihaz ve manuel sistemlerin kullanılacağı, sistemde arıza olması durumlarında arıza giderilinceye kadar kemoterapi ilaç hazırlama işleminin yarı otomatik cihazlar veya manuel olarak hazırlanmasının sağlanacağı, otomatik kemoterapi ilaç hazırlama sisteminde teknik olarak hazırlanması mümkün olmayan ilaçların da yüklenici tarafından hazırlayıcıyı ve uygulayıcıyı riske etmeyecek tarzda yarı otomatik veya manuel olarak hazırlanacağına ilişkin düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, başvuru konusu ihalede tam otomatik, yarı otomatik ve manuel sistemlerin üçüne de idare tarafından ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz