ihalenin iptali
ihalenin iptali

 

4) Kamu ihale mevzuatında yer alan ihale usullerinden birinin de pazarlık usulü olduğu, bu ihalelerin de 4734 sayılı Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkelere uygun olması gerektiği, pazarlık ihalelerine davet edileceklerin belirlenmesi hususunda idarelerin sınırsız bir takdir yetkisinin olmadığı, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması gerektiği, başvuru konusu ihalenin tüm kısımlarına teklif sunulduğu ve idareden pazarlık usulü ihalelere kendilerinin davet edilmesi gerektiği talep edilmesine rağmen idarenin hareketsiz kalmasının ve cevap vermemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu,

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

 (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve ihale kaydı” başlıklı 11’inci maddesinde “(1) İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Kanunun 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile ihale yapılabilir…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2023/1129842

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 20.11.2023

Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonu…” düzenlemesi bulunmaktadır.

Şikâyete konu olan ihalenin açık ihale usulü ile gerçekleştirilen bir ihale olduğu, pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmadığı, bu kapsamda başvuru sahibi tarafından iddia edilen hususa ilişkin incelemenin yapılamayacağı, idarenin açık ihale usulü ile hizmet alımına çıktığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz