Aşağıya alınan görüşte belediye  şirketlerinde  çalışan işçilerine ilave tediye ödenemeyeceği değerlendirilmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/24028 E – 2017/14012 K sayılı ve 13.6.2017 tarihli kararında da;

“6772 sayılı Kanun’un 1. maddesindeki düzenleme uyarınca, “belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller kanun kapsamındadır. Belediyelerin hissedarı olduğu şirketler ise, Ticaret Kanunu hükümlerine tabi, belediyeden ayrı ve bağımsız özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olduğundan, bu şirketlerin belediyeye bağlı teşekkül sayılması mümkün değildir. Anılan maddede, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirketlerin kanun kapsamında olduğu açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, madde metninde sermayesi belediyeye ait olan şirketlere yer verilmemesi kanun koyucunun tercihidir. Keza, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun, 15.07.1934 tarihinde yürürlüğe giren 2571 sayılı Kanun’la değişik 19. maddesi hükmünde, belediyelerin iştirak edecekleri şirketler ifadesine açıkça yer verilmiş olduğu halde, bu tarihten sonraki bir tarih olan 11.07.1956 tarihinde yürürlüğe giren 6772 sayılı Kanun’da, belediyelerin hissedarı olduğu şirketlerden bahsedilmemiş olması da bu durumun bir göstergesidir. Dolayısıyla, 6772 sayılı Kanun’un 1. maddesindeki, belediyeye bağlı teşekkül ifadesinden, kanun koyucunun, belediyelerin hissedarı olduğu şirketleri kastettiği söylenemez.

Anılan sebeplerle, belediyelerin hissedarı olduğu şirketler 6772 sayılı Kanun kapsamında bulunmadıklarından, davalı şirket ilave tediye ödemekle yükümlü değildir.” denilmektedir. Anılan kararda 6772 sayılı Kanun’un 1. maddesindeki, “belediyeye bağlı teşekkül” ifadesinden, kanun koyucunun, belediyelerin hissedarı olduğu şirketleri kastettiğinin söylenemeyeceğine, bu nedenle anılan şirketlerin 6772 sayılı Kanun kapsamında bulunmadıklarından bu şirketlerde çalışan işçilerine ilave tediye ödenemeyeceğine karar vermiştir.

Kanımca bu tarz bir yorum belediye şirketlerinin pozisyonu göz önüne alındığında, çok isabetli değildir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/21336 E – 2015/1391 K sayılı ve 12/02/2015 tarihli kararında;

“Somut olayda; mahkemece davalının özel hukuk tüzel kişisi olduğu bu nedenle davacının ilave tediye ödenmesinden faydalanamayacağı sonucuna varmış ise de; 6772 sayılı Kanunda Belediyeler ve Belediyeye bağlı kuruluşların kanun kapsamında değerlendirileceği ve Davalı şirketin %30 ortağı Bursa Büyükşehir Belediyesi, %20 ortağı Osmangazi Belediye Başkanlığı, %20 ortağı Yıldırım Belediye Başkanlığı, %2.8 ortağı Nilüfer Belediye Başkanlığı, %27,2 ortağı Buski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olduğuna,

Bu nedenle davalı şirket 6772 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ve davacının hak kazandığı ilave tediye alacağının tespit edilerek hüküm altına alınması gerektiğine” denilmek suretiyle belediye şirketlerinin 6772 sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamında yer aldığı, bu nedenle de belediye şirketinde çalışan işçiye ilave tediye ödenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

 

 

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz