İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü:…3 adet kar küreme ve tuzlama aracı olmak üzere toplam 191 araçtan 33 ay boyunca kiralama hizmeti alımı…” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.…Araçlara ait tamir, bakım-onarım, her türlü muayene giderleri, trafik sigortası, zorunlu mali mesuliyet sigortası, kasko, araç vergisi, Teknik Şartname’de belirtilen diğer giderler vb. giderler…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Genel Esaslar” bölümünde “…6.Kiralanacak araçların her türlü bakım-onarım, tamir masrafları ile her türlü vergi, resim, harç; her türlü muayene yükleniciye ait olacaktır.

22.Kiralanacak araçların herhangi bir trafik kazasına karışması durumunda araçlarda meydana gelebilecek maddi hasarlar için ve üçüncü şahıslara karşı yüklenici firma sorumludur. Kullanıcı hatasından kaynaklanan trafik cezalarından ve hasarların zamanında bildirilmemesi, kaza raporu tutulmaması sebebiyle sigortanın hasar ödememesi halinde oluşacak zarardan hatalı kullanıcı sorumlu olacaktır. Bu hususta ihtilaf halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir.

25.Araçlarda meydana gelebilecek lastik arızalarının (patlak, kesik vb.) giderilmesi yüklenici firmaya aittir. Deformasyona uğrayan veya diş derinliği yasal sınırın (standart) altına düşen lastikler yüklenici tarafından değiştirilecektir. Masraflar yüklenici firmaya aittir. Araç lastiklerinin uygun olmadığı tespit edildiği takdirde yüklenici firmaya araç başına sözleşme bedelinin % 0.01 oranında cezai işlem uygulanacaktır. Lastiklerin uygun olmamasından kaynaklanan olası ölümlü ve/veya yaralamalı trafik kazalarında oluşabilecek maddi ve manevi hasarlardan yüklenici sorumludur.

29.Araçların lastikleri her 50.000 km ile 60.000 km arasında değiştirilecektir.

30.Her yıl Kasım ayının ilk haftası içinde araç lastiklerinin tamamı (4 adet araç lastiği) kış lastikleri ile değiştirilmiş olacak; Nisan ayının ilk haftası içinde normal lastikler takılacaktır. Lastiklerin temini ve sökme-takma işlemi firma tarafından yapılacaktır. Yedek lastiklerin korunması ve depolanması yüklenici firma tarafından yapılacaktır…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Sigorta Şartları” bölümünde ise “1.Yüklenici, hizmetlerde kullanılacak her türlü araçlara,  Trafik Kanunu’nun öngördüğü Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmakla yükümlüdür.

2.Yüklenici, kasko sigortasını (kaza, hırsızlık, yangın, tabii afetler, terör, sabotaj, halk hareketleri vb.)  ve ferdi koltuk sigortası yaptırmak zorundadır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Şartname’nin “Araçların Nitelikleri ve Araç Listesi” bölümünde ise, birim fiyat teklif cetveli standart formunun 1-17 numaralı iş kalemleri ile 20’nci iş kaleminde belirtilen araçların istekliler tarafından şoförsüz olarak, 21-27 numaralı iş kalemleri ile 18 ve 19’uncu iş kalemlerinde belirtilen araçların ise “şoför dâhil” olarak teklif edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden; inceleme konusu ihalenin muhtelif cins, miktar ve özelliklerdeki toplam 191 aracın kiralanması işine ilişkin olarak düzenlendiği, istekliler tarafından söz konusu araçlardan hangilerinin şoförlü, hangilerinin şoförsüz olarak teklif edilmesi gerektiğinin Teknik Şartname’de belirtildiği, kiralanacak araçların kiralama süresi boyunca Trafik Kanunu’nun öngördüğü Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının ve kasko sigortasının yüklenici tarafından yaptırılması gerektiği, dolayısıyla herhangi bir kaza sonucunda araçta meydana gelebilecek hasarların ilgili sigorta teminatları kapsamında giderilmesinin yüklenici sorumluluğunda olacağı, ayrıca araç lastiklerinin yüklenici tarafından temin edilmesi ve araçların tamir, bakım-onarım ve muayene giderlerinin yüklenici tarafından karşılanması gerektiği, lastiklerin uygun olmamasından kaynaklanan olası ölümlü ve/veya yaralamalı trafik kazalarında oluşabilecek maddi ve manevi hasarlardan yüklenicinin sorumlu olduğu; öte yandan kullanıcı hatasından kaynaklanan trafik cezalarından ve hasarların zamanında bildirilmemesi, kaza raporu tutulmaması sebebiyle sigortanın hasar sonucu oluşan giderleri ödememesi halinde oluşacak zararlardan hatalı kullanıcının sorumlu olacağı, bu bağlamda ortaya çıkacak kaza giderlerinin, yüklenicinin bakım-onarım, muayene gibi sözleşme uyarınca yüklendiği teknik ve hukuki mesuliyetlerini yerine getirmemesinden kaynaklanmaması şartıyla yükleniciye değil gerçek sorumlusuna ait olacağı, ihale dokümanında başvuru sahibinin iddia ettiği üzere, tüm kaza giderlerinin yüklenici tarafından ödenmesi gerektiği yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz