Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden; inceleme konusu ihalenin, muhtelif cins, miktar ve özelliklerdeki hizmet araçlarının kiralanması işine ilişkin olarak düzenlendiği; işe başlama tarihinin 01.01.2022, işi bitirme tarihinin ise 30.09.2024 olduğu; istekliler tarafından, ihale dokümanının eki olan “KİK015.3./H” numaralı birim fiyat teklif cetveli standart formunun 1, 2, 3, 10, 11 ve 17’nci iş kalemlerinde belirtilen araçların en az 2021 model; 4, 6, 13, 18 ve 26’ncı iş kalemlerinde belirtilen araçların en az 2020 model; 5, 14, 15, 16, 23, 24 ve 25’inci iş kalemlerinde belirtilen araçların ise en az 2018 model olarak teklif edilmesi gerektiği anlaşılmakta olup, kamu ihale mevzuatında idareler tarafından ihalelerde istenilecek araçların yaşının, 333 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin eki olan “Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler” listesinde belirtilen amortisman sürelerinin dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğine yönelik herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmadığı, ihalede istenen araçlar arasında 2018, 2020 ve 2021 model araçların bulunduğu, işin süresinin yaklaşık 3 yıl olduğu, idareler tarafından ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak şekilde ihalede istenilecek araçların model yılının belirlenebileceği, anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz