Beton Parke Tamiratı Yapım İşi ihalesinde Kilitli Parke Döşeme İşçiliği işinden elde edilmiş iş deneyim belgesi geçerli olur mu?

Başvuru sahibi istekli Gövce İnşaat Nakliye Otomotiv Yakacak San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi” satırında, anılan istekliye ait iş deneyim belgesin sayısının  “38090-Y-KD-20-1” olarak beyan edildiği, söz konusu iş deneyim belgesi incelendiğinde belgenin Tokat İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından düzenlendiği, gerçekleştirilen işin adının “Muhtelif Köylerde Kilitli Parke Döşeme İşçiliği” olduğu görülmüştür.

Söz konusu belgeyi düzenleyen Tokat İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği’nden idare tarafından 22.04.2022 tarihli ve “Bilgi Edinme” konulu yazı ile belgeye konu “Muhtelif Köylerde Kilitli Parke Döşeme İşçiliği” işinin yapım işi veya hizmet alımı işi olduğuna ilişkin karar verilmesinin istenildiği görülmüştür. Bunun üzerinde Tokat İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 25.04.2022 tarihinde idarenin talep yazısına cevap verildiği, cevapta başvuru sahibi istekliye ait iş deneyim belgesinde yer alan işin ihalesine ilişkin ihale ilanının, Teknik Şartname’nin, “Tokat İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince 2016 Yılı İl Özel İdaresi Kaynaklı Muhtelif Köylerde Kilitli Parke Döşeme İşçiliği Yapım İşine Ait Sözleşme” başlıklı sözleşmenin idareye gönderildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi istekliye ait iş deneyim belgesinde yer alan işin Teknik Şartname’si incelendiğinde, “…3. İdare tarafından teslim edilen yer, kullanılan pozların tariflerinde belirtildiği gibi, istenilen kota kadar kazılarak veya doldurularak yüklenici tarafından tasviye ve tanzim edilecektir. Bu esnada gerekli olduğu halde idare lüzumlu iş makinelerinin teminini sağlayacaktır.

4. Taş döşenecek yüzeylere serilen kum tabakası kompaktöre vb. aletler ile iyice sıkıştırılacaktır.

 …

6. Taşların döşenmesi esnasında gereken malzeme; kum çimento idare tarafından verilecektir. Ancak işin yapılması esnasında kullanılacak iş aletleri (el arabası, çekiç, kompaktör vb.) yükleniciye ait olacaktır….” maddelerinin yer aldığı görülmüş olup, bahse konu işin yapım işi olduğu tespit edilmiştir .

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri, ihale dokümanı düzenlemeleri ve yapılan tespitler neticesinde, 4734 sayılı Kanun’un 4. maddesinde hizmet alımı ve yapım işleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3. maddesinde ise benzer iş tanımlanmaktadır.

Başvuru konusu ihalenin “Beton Parke Tamiratı Yapım İşi” olduğu, anılan ihaleye ilişkin İdari Şartname’de benzer iş olarak “Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinin A-V grubu işler”in kabul edileceği, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan işin de “Muhtelif Köylerde Kilitli Parke Döşeme İşçiliği” olduğu görülmüştür.

Söz konusu belgede yer alan “Muhtelif Köylerde Kilitli Parke Döşeme İşçiliği” işine ait Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen maddeleri gereğince, anılan işin insan gücünü aşan, çeşitli iş makinelerinin kullanılmasının gerekli olduğu bir iş olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca başvuru konusu ihaleye ait ve söz konusu iş deneyim belgesinde yer alan işe ait Teknik Şartnameler karşılaştırıldığında; belgeye konu işin bir yapım işine ilişkin olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesine konu olan “Muhtelif Köylerde Kilitli Parke Döşeme İşçiliği” işinin başvuru konusu ihalede düzenlenen benzer işe uygun olduğu görülmektedir. Bu itibarla başvuru sahibi Gövce İnşaat Nakliye Otomotiv Yakacak San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iddiasının yerinde olduğu ve anılan istekliye ait teklifin idare tarafından değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz