BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI MÜCBİR SEBEP OLARAK KABUL EDİLMELİ Mİ

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması üzerine idare tarafından ikinci teklif sahibi istekli sözleşme imzalamaya davet edilmiştir.

Bunun üzerine bahsi geçen istekli tarafından ihale tarihi ile sözleşmeye davet süresi arasında yerel ve uluslararası piyasalarda meydana gelen olağanüstü fiyat yükselişleri ve arz sıkıntısı sebebiyle sözleşmenin imzalanmasının imkânsız hale geldiği ve ürün tedarik sıkıntısından dolayı ihalenin iptal edilmesi ve geçici teminatlarının iade edilmesi gerektiğine ilişkin idareye başvuruda bulunulmuş, idare tarafından ise bu talep reddedilmiş ve istekliye ait geçici teminat gelir kaydedilerek hakkında yasaklama işlemi yapılmıştır.

İstekli tarafından kamu ihale kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan kararda;  İdareler tarafından sözleşmeye davet edilmesi üzerine istekliler tarafından mücbir sebep halleri dışında sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu, başvuru sahibi tarafından fiyatların artış gösterdiği ve ürün tedarik sıkıntısının bulunduğunun iddia edildiği, mevcut piyasa koşullarına göre bir ürünün fiyatında artış olabileceği gibi fiyatında azalışın da olabileceği, bu itibarla istekliler tarafından mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurularak teklif fiyatlarının hazırlanması gerektiği, başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine ürünün fiyatının azaldığı bir durum düşünüldüğünde isteklinin sözleşme imzalanması aşamasında teklif fiyatı azaltılamayacağı gibi piyasa koşullarında fiyatın artması durumunda da teklif fiyatının arttırılmasının beklenemeyeceği, dolayısıyla söz konusu hususun mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği, gerekçesi ile itirazen şikayet başvurusu reddedilmiştir.

Peki piyasa fiyat artışları mücbir sebep olarak kabul edilerek isteklinin geçici teminatının iade edilmesi ve hakkında yasaklama işlemi yapılmaması mümkün müdür

Kamu ihale kurumu uyuşmazlık kararının iptali ile ilgili alınan mahkeme kararında;

ihalesinin konusu olan malın yurt içi üretimi olmadığı, tamamının ithalat yoluyla tedarik edildiği, uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatlarında yaşanan yükselişlere bağlı olarak granül üre fiyatlarında çok yüksek düzeyde artışlar gerçekleştiği, davacı şirketin sözleşme imzalamaya davet edildiği tarihte %90 oranında artış gösteediği, tamamen ithalata bağlı olan ürünün yurt içi fiyatının oluşmasında tedarik sıkıntısının yanında döviz kurlarındaki artışın da etkili olmasıyla yurt içi fiyatının ihalenin yapıldığı tarih ile sözleşme imzalamaya davet edildiği tarih arasında geçen bir aylık sürede %100’ün üzerinde arttığı, Buna göre, yukarıda aktarılan sürecin davacı şirketin teklif edilen tutardan ürün tedarikini imkânsız hale getirdiği, uluslararası piyasalarda kısa sürede ortaya çıkan fiyat artışları ve buna bağlı olarak tedarik sıkıntısının davacı açısından öngörülmez ve önlenemez nitelikte olduğu, olayda her iki şartın bir arada meydana geldiği ve bu durumun mücbir sebep oluşturduğu sonucuna ulaşıldığından söz konusu hususunun mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden bahisle tesis edilen dava konusu kamu ihale kurumu uyuşmazlık kararının iptaline karar verilmiştir.

Burada özellikle beklenmeyen fiyat artışlarının istekliler tarafından öngörülmez ve önlenemez nitelikte olduğu kabul edilerek bu durumun mücbir sebep olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Böylelikle istekliye ait geçici teminatın iadesi yapılmış ve yasaklama işlemi yapılmamıştır.

Burada belki akıllara şu soru gelebilir. İstekliler için mücbir sebep olarak kabul edilen bu durum yükleniciler içinde geçerli olabilir mi?

Kanunda yer alan mücbir sebep düzenlemesine bakıldığında düzenlemede istekliler veya yükleniciler için bir ayrım yapılmadığı görülmektedir. Özellikle mücbir sebep tanımının ve detayının 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununda daha açık bir şekilde ifade edildiği dikkate alındığında, beklenmeyen fiyat artışlarının yükleniciler açısından da mücbir sebep olarak kabul edilebilir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz