Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “…(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhaleyi gerçekleştiren idare tarafından, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde “İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” düzenlemesi gereği söz konusu belgelerin EKAP üzerinden sorgulandığı ve gerekli bilgilerin EKAP üzerinden teyit edildiği görülmüştür.

Ayrıca adı geçen ihaleye ait ihale komisyon kararında “Komisyonumuz tarafından Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesi, İdari Şartname’nin 35’inci maddesi düzenlemesi doğrultusunda yapılan değerlendirmeyle İdari Şartnamenin 36’ncı maddesi düzenlemesi gereğince geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve en avantajlı ikinci teklif olması öngörülen teklif sahibinin beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilme işlemi gerçekleştirildiği için “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Bildirim – KİK021.1B/EKAP” tebligatı EKAP sistemi üzerinden yapılmamıştır.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede, idare tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilere ait belge sunulmasının istenilmediği, bu hususun ihale komisyonu kararında da belirtildiği, istekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgi ve belgelerin EKAP üzerinden teyit edildiği, EKAP üzerinde yer alan belgelerde de belgelerin sunuluş şekli aranmadığı için başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz