Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamalarına göre; kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklananlar ile 4734 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesi doğrultusunda hakkında kamu davası açılanların ihalelere katılamayacakları, hakkında kamu davası açılan gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketlerinin de ihaleye katılamayacakları, ihale üzerinde kalan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının ihale kontrol sisteminden teyit ettirilmesi esasları çerçevesinde, haklarında kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılamayacak olanlar için de teyit işleminin gerçekleştirileceği, bütün aday veya isteklilerin ve bu kapsamda tüzel kişi aday veya isteklilerin % 50’den fazla hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklifi imzalayan yetkililerinin de 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre ihale kontrol sisteminden kontrol edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin tarafından 25.05.2022 tarihli kamu davasının …. hakkında açıldığı iddia edilmektedir. Bu bağlamda söz konusu kişinin, ihale üzerinde bırakılan şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı, herhangi bir ortaklığı dahi bulunmadığı, sadece şirket müdürü olduğu, aynı zamanda ihaleye verilen teklifi de imzalamadığı, teklifin …. tarafından imzalandığı anlaşılmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere, hakkında kamu davası açılan gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye katılamayacakları, yarısından fazlasına sahip oldukları şirketin de ihaleye katılamayacağı, aynı zamanda teklifi imzalayan kişi açısından da kamu davası açılmış ise ihaleye katılımın mümkün olmayacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin müdürü olan …. açıklanan durumlardan hiçbirine girmediği, daha açık bir ifadeyle, anılan isteklinin ortağı olmadığı ve teklifi de imzalamadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 30.5’inci maddesinde yer alan “Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,” açıklamasına göre idare tarafından sözleşme aşamasında da yasaklılık teyitlerinin yapılacağı açıktır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz